×

Բաժիններ

 

Հայաստանի խորհրդայնացումն ու հայ սպաների հալածանքները

1920թ. դեկտեմբերին՝ Հայաստանը խորհրդայնացնելուց հետո, բոլշևիկները ձեռնամուխ են լինում հայկական բանակի վերակազմավորմանը։ Մեկ ամսվա ընթացքում հարյուրավոր հայ սպաներ հեռացվում են բանակից, ապա՝ աքսորվում։

20 Հոկտեմբերի 2021

 
 


Հայաստանի խորհրդայնացումն ու հայ սպաների հալածանքները

Դուք ճիշտ եք պատասխանել 7 հարցից 0-ին


20 Հոկտեմբերի 2021

Գո՞հ եք արդյունքից:
Կիսվե՛ք ընկերների հետ: